Adwokat Aneta Niedziałek–Łaski w swojej pracy kładzie szczególny nacisk na zrozumienie potrzeb Klienta oraz na jakość świadczonych usług prawnych. Oferta skierowana jest tak do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, która na życzenie Klienta może być świadczona także w Jego siedzibie. Działalność Kancelarii koncentruje się głównie na następujących obszarach:

 • tworzenie i likwidacja spółek
 • rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności
 • obsługa prawna spółek handlowych, w tym prowadzenie spraw korporacyjnych, tworzenie regulaminów organów spółek, projektów uchwał
 • zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek
 • audyt prawny nieruchomości i doradztwo przy transakcjach na rynku nieruchomości
 • doradztwo dla zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in. postępowania o zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności
 • prawo lokalowe
 • dochodzenie roszczeń wynikających ze zdarzeń ubezpieczeniowych (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych)
 • reprezentowanie poszkodowanych na etapie przedsądowym i sądowym
 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych
 • postępowanie przedsądowe zmierzające do nakłonienia dłużnika do dobrowolnej spłaty należności
 • wszczęcie i reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym (nakazowym / upominawczym / zwykłym) i egzekucyjnym
Kancelaria oferuje swoim Klientom usługi w zakresie dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny (tzw. e-sądem). Postępowanie to dedykowane jest dla spraw cywilnych o nieskomplikowanym stanie faktycznym, nie wymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zaletą e-sądu jest znaczne odformalizowanie procedury oraz obniżenie kosztów postępowania. Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym podlega bowiem obniżonej opłacie sądowej w wysokości ¼ opłaty naliczanej od 5% wartości przedmiotu sporu, czyli od 5% wartości dochodzonej kwoty.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców możliwa jest w systemie miesięcznych rozliczeń ryczałtowych, jak i w oparciu o czas pracy wykonanej dla Klienta w systemie płatności godzinowej. W przypadku zastępstwa procesowego, honorarium ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej stopnia skomplikowania oraz czasochłonności pracy.